Biztanleen udal erroldan izen ematea berritzea

Informazioa

Zer da? / Zertan datza?: Biztanleen Udal Erroldan bizitzeko baimen iraunkorrik ez duten EBtik kanpoko atzerritarrek erroldako inskripzioa berritzea, bi urtetik behin.

Nork eskatu ahal du?: Edozein pertsonak edo beraien legezko ordezkariek.

Noiz eskatu daiteke: Edozein momentuan.

Eskaera eredua: Erroldatze eskabidea

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena

Legezko informazioa

Prezioa: Doan.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea: Berehala.

Aplikatu beharreko araudia

  • 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen disuena (BOE 80 zk., 1985eko apirilaren 3koa).
  • 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/200 Lege Organikoa aldatzen duena.
  • Azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioean Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duena.
  • 2005eko apirilaren 28ko Ebazpena, Estatistikako Instituto Nazionaleko lehendakariarena eta Toki Lankidetzarako zuzendari nagusiarena.

Oharrak

Non eta nola tramitatzen da?:

Oharrak: Aldez aurretik, interesatuari jakinaraziko zaio iraungitze data eta berriztatzeko oharra.